Project omschrijving

Altijd tijd, altijd aandacht
– programma voor benedictijns leven

Je kunt benedictijns afwassen, benedictijns opbellen en benedictijns vergaderen. Benedictijnse spiritualiteit is heel aards. Het gaat om een innerlijke houding die zich uit in praktisch handelen. Zodat je iets met aandacht doet, omdat je gericht bent op de  Ander of de ander. Zodat je luistert naar wat er áchter iemands woorden zit en van harte respons geeft. Ook aan een taak die voorligt, dus dat je jezelf niet verliest in uitstelgedrag of blind doorwerken, want beide is geen echte kwaliteit.

Dat dit alles vaak mislukt, hoort er ook bij. ‘Vallen en opstaan’ is een typisch benedictijns principe: je mag altijd opnieuw beginnen, weer een kleine stap maken. Heel verfrissend!

‘Altijd tijd, altijd aandacht’ is een rijk programma (12 delen) dat jou laat ervaren wat je eigen vorm van benedictijns leven is. Passend bij de situatie waarin je verkeert: het laat je bloeien waar je geplant bent. Gaandeweg, via allerlei creatieve en meditatieve technieken.

Het is bedoeld voor een jaar, maar je kunt er natuurlijk in je eigen tempo mee werken of er dingen uit selecteren.

BEKIJK HIER DE INLEIDING VAN HET PROGRAMMA

Wat krijg je als je het programma bestelt?

  • 12 cursusdelen aan de hand waarvan je de benedictijnse spiritualiteit vertaalt naar je eigen leven
  • een uitgebreide uitleg van alle werkvormen, t.w. 19 schrijftechnieken en de stappen van lectio divina (ontmoetende lezing van teksten)
  • een inleiding met tips over hoe je met dit programma kunt werken
  • bijlagen die je bij sommige werkvormen nodig hebt, zoals afbeeldingen en een citatenblad
  • het complete programma in de vorm van downloads op een afgeschermde pagina, zodat je er in je eigen tempo mee aan de slag kunt gaan

Daarna werk je zelfstandig; uiteraard kun je me altijd vragen stellen via mail of telefoon. Je hoeft geen teksten op internet te zetten of in te sturen; het gaat om de inzichten die je zelf gaandeweg opdoet. Sommige deelnemers printen alles in één keer uit en laten het inbinden tot een werkboek, andere printen een cursusdeel pas wanneer ze eraan toe zijn. Zie het als een boeket bloemen waaruit je kunt plukken wat je wilt.

De 12 lessen van ‘Altijd tijd, altijd aandacht’ hebben steeds de volgende onderdelen:

  • Schrijven: diverse reflectieopdrachten rond het thema van de maand (bijv. verlangens, wortels, rituelen, verbinding, groei, ontmoetingen, eenvoud), passend bij de benedictijnse spiritualiteit in je dagelijkse praktijk;
  • Kijken: ondersteunend beeldmateriaal bij de reflectieopdrachten;
  • Lezen: een leesoefening (lectio divina ofwel ontmoetend lezen) met twee teksten;
  • Doen: een actieve oefening, bijvoorbeeld een natuuropdracht, een luisteropdracht of een idee voor een uitje met jezelf;
  • Maken: een oefening waarmee je de maand afrondt door je eigen kernboodschap in woord en beeld uit te drukken.
Het programma volgt het boek van Wil Derkse, ‘Een levensregel voor beginners; Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijkse leven‘. Niet als een boekbespreking, maar als een opstapje om te komen tot de vertaling van deze 1500 jaar oude spiritualiteit naar jouw eigen dagelijkse leven. Eigenlijk schrijf je gaandeweg je eigen praktijkboek. En je leeft het ook.

“Wat mooi en zorgvuldig heb je alles samengesteld, gestructureerd. Het is een langzaam genoegen om er een hele maand mee te werken, dank!”

reacties van deelnemers

“Ik hou erg van de schrijf-, maak- en doe-opdrachten. Ik vind het prettig in mijn eigen tempo en in mijn eigen tijd met de opdrachten aan de gang te gaan.”

reacties van deelnemers

“De Regel van Benedictus wordt gevolgd en o.a. door deze cursus krijg ik handvatten om mezelf beter te leren kennen. Ik leer mijn handelen onder de loep te nemen en te veranderen.”

reacties van deelnemers

‘Altijd tijd, altijd aandacht’ is een veelzijdig programma voor bewustwording, creativiteit en inspiratie

BESTELLEN

Inhoud
12 cursusdelen met diverse reflectieve schrijfopdrachten, teksten en beeldmateriaal, ideeën voor uitjes die iets voor je betekenen, aandachtoefeningen en maakopdrachten.

Vorm
17 pdf-bestanden, te downloaden van een afgeschermde pagina:
– inleiding
– beschrijving werkvormen en instructies
– titelblad
– 12 cursusdelen
– 2 bijlagen

Tempo
Opzet voor 12 maanden, maar je kunt het in je eigen tempo doen

Prijs
€ 69 inclusief 21% btw

Boek
Het programma verwijst naar het boek Een levensregel voor beginners van Wil Derkse. Dit kost € 12,99 en is niet bij de prijs inbegrepen.