Persoonlijke coaching

Coaching is een vorm van begeleiding op maat, passend bij je vraag en je situatie en meebewegend met wat er gebeurt in de praktijk. Misschien wil je iets specifieks leren waar geen hele opleiding voor nodig is. Of je wilt een patroon doorbreken dat vraagt om een persoonlijke aanpak. Of je volgt een opleiding waarin je reflectieverslagen moet schrijven en je wilt dat beter en gemakkelijker doen.

In deze situaties zorgt coaching voor een leerproces dat to-the-point en effectief is.