Inschrijfvoorwaarden programma van Papieren Spiegel BV in Domaine La Réveille (Auvergne)

Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Deelname aan de benedictijnse retraite kost € 2.490 per persoon bij individueel gebruik van een kamer. Gedeeld gebruik van een kamer betekent een korting van € 200 p.p.

Het deelnamebedrag wordt aan je gefactureerd door Papieren Spiegel BV. Vanwege de CRKBO-registratie van Papieren Spiegel BV is de retraite als beroepsgerelateerde opleidingsactiviteit vrijgesteld van btw.

Na inschrijving hoor je zo snel mogelijk of er plaats is en in dat geval maak je je aanmelding definitief door het betalen van de voorschotfactuur van Papieren Spiegel BV van € 250,- per deelnemer. Dit voorschotbedrag geldt als inschrijfgeld en wordt bij afmelding niet teruggestort.

Het resterende bedrag dien je uiterlijk vijf weken vóór de start van het programma over te maken.
Als je je twee tot vijf weken vóór de start van het programma inschrijft, dient het totaalbedrag binnen twee weken overgemaakt te worden. Als het programma al binnen die twee weken start, dan dient het totaalbedrag zo snel mogelijk en uiterlijk voor de start te worden overgemaakt.

Annulering
Bij annulering tot vijf weken voor aanvang van het programma is het voorschotbedrag van € 250,- per deelnemer verschuldigd.
Bij annulering binnen vijf weken voor aanvang of tijdens het programma ben je het volledige deelnamebedrag verschuldigd.

Als het programma door afzegging van de zijde van Papieren Spiegel BV of Domaine La Réveille niet kan doorgaan of naar een andere datum verplaatst wordt, zijn er geen kosten verschuldigd en worden het betaalde voorschotbedrag en het eventueel betaalde restbedrag teruggestort.
Voor eventuele gemaakte of toegezegde reiskosten kan geen vergoeding worden gegeven.

Reis- en annuleringsverzekering
We raden je aan om een annuleringsverzekering af te sluiten om te voorkomen dat je voor kosten komt te staan als je je onverhoopt moet afmelden.
Ook raden we je aan om een reisverzekering af te sluiten.