Leergroepen en intervisie

Leren gebeurt op veel verschillende manieren. Het hoeft lang niet altijd training, opleiding of coaching te zijn. Door samen met collega’s of studiegenoten stil te staan bij je praktijk en hoe je daar als persoon in denkt en handelt, leer je vaak heel gericht je grenzen te verleggen. Zij zien wat jij niet ziet en jij ziet wat zij niet zien.

Behalve het uitwisselen van inhoud (praktijkvragen, lastige situaties, handelwijzen), betekent het samen leren ook dat je oefent in het geven en ontvangen van feedback. Door het uitstellen van je oordeel en het onderzoeken van lastige situaties en persoonlijke overtuigingen breng je lerend en constructief samenwerken ter plekke in praktijk.

Begeleiding
Een intervisie- of leergroep is iets anders dan met een paar collega’s de ‘toestand in de wereld’ bespreken. Juist in een situatie waarin gezamenlijk leren belangrijk is (bijvoorbeeld in een veranderproces),  is de kans groot dat je over elkaar heen buitelt met meningen en oplossingen zonder dat je precies weet waarover en waarvoor. Het samen leren vraagt om een methodische aanpak en een duidelijke procesbegeleiding.
Vaak kan een intervisie- of leergroep na een aantal begeleide bijeenkomsten zelfstandig verder. In de aanloop naar die zelfstandigheid kijken we wat er voor de deelnemers nodig is om zelf (eventueel bij toerbeurt) een begeleidersrol te vervullen.

Wanneer is een leer- of intervisiegroep zinvol? Bijvoorbeeld:

  • Er is een veranderproces in de organisatie gaande waar collega’s (bijvoorbeeld leidinggevenden) verschillend mee omgaan. Ze kunnen leren van elkaars manieren van denken en doen.
  • De organisatiecultuur ontwikkelt zich in de richting van: open, initiatief nemen en elkaar aanspreken. Dit is  opgeschreven als gewenste ontwikkeling en je staat er ook achter, maar de praktijk blijft moeilijk.
  • Je volgt een opleiding die veel vraagt op persoonlijk niveau. Het gaat niet alleen om kennis, maar ook om wie je bent en hoe je in je leven en werk staat. Je wilt hoofd- en bijzaken scheiden, je leerervaringen helder krijgen, persoonlijke grenzen verleggen.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van reflectiegroepen? Neem dan contact met me op.

“Vooraf was ik sceptisch, maar uiteindelijk vond ik het nuttige en plezierige bijeenkomsten, vanwege de vorm, de leden van de groep en de inbreng van begeleiding. Ik kijk er positief op terug.”

“Een kijkje in de keuken van een ander team heb ik als waardevol ervaren, dat geeft soms een andere kijk op de organisatie en maakt ook dat je elkaar wat makkelijker weet te vinden in de toekomst. Voor de verbinding dus ook goed.”

“Ik kon mijn positie/rol bespreken en daarmee samenhangende verantwoordelijkheid, onduidelijkheid, onzekerheid en ik heb tips van collega’s ontvangen. Zeer waardevol en ik kan er ook direct iets mee doen.”

“Geen standaard werkvormen, maar gekeken naar wat het beste aansloot bij de casus. Vooral de oefeningen om te reflecteren, bijv. gedachtenwolk en streefbeeld, hebben me aan het denken gezet.”