Oefening van de maand december/januari: Relaties

De jaarwisseling is traditiegetrouw een tijd van reflectie, zo ook december en januari nu. We kijken terug op 2018 en vooruit naar 2019, trekken lessen, nemen ons dingen voor. Daarom deze keer een oefening waarmee je terug- en vooruitkijkt aan de hand van relaties die je hebt met de mensen en dingen om je heen.

Het is een uitgebreide oefening, goed voor twee maanden. Er zit een logische knip in, zodat je bijvoorbeeld in december kunt terugkijken en in januari vooruitkijken.
Laat je niet afschrikken door de omvang van de oefening; als je ‘m stap voor stap volgt, wijst het zich vanzelf. En anders doe je gewoon wat je denkt dat de bedoeling is, dat is altijd goed 🙂

Veel plezier met deze oefening en alle goeds voor de komende tijd!

Stap 1
Maak een lijstje van 7 à 10 namen van mensen waar je in deze fase van je leven mee verbonden bent: privé, in je werk, hobby, kerkgemeenschap, sportvereniging, buurt etc. Dat zijn er waarschijnlijk meer dan 7 à 10, maar kijk maar welke er het eerste bij je opkomen. NB: Het lijstje zegt nog niets over de belangrijkheid van zo’n relatie en ook niet of de relatie goed of slecht is, het gaat puur om inventariseren.

Stap 2
Vul je lijstje uit stap 1 aan met ‘niet-mensen’ waar je een relatie mee hebt, bijv. een dier, de natuur, je tuin, God, je lichaam (doe even alsof het een los ‘ding’ is). Je hebt nu één lijst met namen en dingen.

Stap 3
Neem een blanco blad papier. Misschien heb je dat in A3-formaat of zelfs een flipover-vel? Je kunt ook twee A4’tjes aan elkaar plakken of een papieren tafelkleed nemen, dat is weer eens wat anders 😉 Geef jezelf in elk geval wat ruimte.
Schrijf “ik” in het midden van het blad. Schrijf nu de namen en dingen van jouw lijst (uit stap 1+2) rondom, aan de randen van het blad papier. Zorg dus dat er zoveel mogelijk ruimte is tussen “ik” en de namen/dingen aan de rand.

Stap 4
Trek lijnen tussen “ik” en de namen/dingen die je aan de rand geschreven hebt. Dit levert een zon-achtige tekening op: “ik” in het midden, en stralen daarvandaan naar de buitenkant, waar namen/dingen staan waar je een relatie mee hebt.

TERUGKIJKEN OP 2018

Stap 5
Terugkijken op 2018:

  • Ga stuk voor stuk de lijnen af die vanuit “ik” naar een naam/ding lopen. Schrijf bij die lijn (in trefwoorden of in een kort sprintje) hoe deze relatie was in 2018. Was deze relatie belangrijk voor je? Wat is er in deze relatie in het afgelopen jaar gebeurd? Wat was jouw aandeel daarin? En hoe ervaar je deze relatie, bijvoorbeeld als positief, moeizaam, verbroken, warm, liefdevol, zakelijk, taakgericht, zoekend, etc.?
  • Welke kleur hoort voor je gevoel bij deze relatie, als je terugkijkt op het afgelopen jaar? Neem een kleurpotlood of stift en geef de lijn deze kleur. Als je wilt, kun je ook nog verschil maken tussen dunne gekleurde lijnen (voor ‘dunne’ relaties) en dikke gekleurde lijnen (voor heel belangrijke, duidelijk aanwezige relaties).
  • Ga zo alle lijnen af totdat je alle relaties omschreven en gekleurd hebt.

Stap 6
Kijk naar je schema uit stap 5. Schrijf eventueel iets over wat je opvalt.
Kies één relatie uit waar je dieper op in wilt gaan. Denk er niet over na, maar begin meteen te schrijven. Mijmer op papier in een sprintje van 10 minuten.

Stap 7
Lees je sprintje uit stap 6 (hardop) terug en geef de kern weer in een elfje.
Een elfje is een gedichtje dat niet hoeft te rijmen en dat bestaat uit 11 woorden, als volgt verdeeld over 5 regels:
– eerste regel: 1 woord
– tweede regel: 2 woorden
– derde regel: 3 woorden
– vierde regel: 4 woorden
– vijfde regel: 1 woord

Variatie
Je kunt stap 6 en 7 herhalen voor andere relaties uit je schema van stap 5.

.

VOORUITKIJKEN NAAR 2019

Stap 8
Vooruitkijken naar 2019:

  • Schrijf met een andere kleur pen, zodat duidelijk is dat je teksten gaan over 2019.
  • Herhaal stap 5 en loop weer stuk voor stuk je relaties af, maar dan vooruitkijkend, in de zin van voornemens en wensen. Wat wil je met deze relaties in het nieuwe jaar? Hoe wil je dat ze zijn, wat wil je ervoor (proberen te) doen?
  • Wil je er soms ook een andere kleur aan geven dan de kleur van 2018, als je vooruitkijkt naar 2019?

Stap 9
Kijk naar je schema uit stap 8. Schrijf eventueel iets over wat je opvalt.
Kies één relatie uit waar je dieper op in wilt gaan. Denk er niet over na, maar begin meteen te schrijven. Mijmer op papier in een sprintje van 10 minuten.

Stap 10
Lees je sprintje uit stap 9 (hardop) terug en geef de kern weer in een elfje.
Een elfje is een gedichtje dat niet hoeft te rijmen en dat bestaat uit 11 woorden, als volgt verdeeld over 5 regels:
– eerste regel: 1 woord
– tweede regel: 2 woorden
– derde regel: 3 woorden
– vierde regel: 4 woorden
– vijfde regel: 1 woord

Variatie
Je kunt stap 9 en 10 herhalen voor andere relaties uit je schema van stap 8.

Benieuwd geworden?

Wil je op deze creatieve, reflectieve manier leren schrijven? Ben je benieuwd wat het je kan brengen aan inzichten en ontwikkeling? Kom dan eens naar het Schrijfcafé of kijk welke workshop of cursus jou aanspreekt.


Beschikbaar tot en met 28 februari.
Hergebruik is vrij, mits met bronvermelding: Sarine Zijderveld, www.papierenspiegel.nl.
Foto: www.pixabay.com

Nodig
– twee kleuren pennen
– schrijfpapier
– een groot vel papier (bijv. A3)
– kleurpotloden of stiften
– kookwekker/timer

Hoe te schrijven: sprintje
– schrijf zo snel als je kunt
– volg de gedachten die opkomen
– blijf doorschrijven
– censureer en corrigeer niets
– let niet op taal- en schrijffouten
– als je vastloopt: herhaal het laatste woord totdat er weer een nieuwe gedachte komt