Oefening van de maand december: Vrede

Vrede is een woord waar je allerlei kanten mee op kunt, zeker in deze decembermaand wanneer gezongen wordt over “vrede op aarde” en wanneer “peace” als wens op de kerstkaarten staat. Kijk wat het je deze maand brengt…

Veel plezier en inspiratie met deze oefening, en een mooie decembermaand toegewenst!

Stap 1
Laat je gedachten gaan over het woord ‘vrede’ en maak een lijstje met uitdrukkingen en associaties die bij je opkomen, bijv.: ergens vrede mee hebben, innerlijke vrede ervaren, iemand vrede wensen, of associaties zoals geluk, rust, aanvaarden, verduren, hoop, etc.
Alle associaties doen mee, ga niet beoordelen of een gedachte goed genoeg is. Een kerstlied komt bijvoorbeeld ook op de lijst als je daaraan moet denken.

Stap 2
Kijk rustig naar je lijstje uit stap 1 en bemerk welk item eruit springt. Je hoeft niet te weten waarom.

Stap 3
Schrijf een sprintje van 10 minuten over het item dat je gekozen hebt: waar gaat dit over, wat houdt deze associatie of herinnering in?

Stap 4
Geef de kern van je sprintje weer in drie tot vijf regels tekst.

Stap 5
Lees je sprintjes uit stap 3 en 4 (hardop) terug. Welke woorden of flarden tekst schitteren er als het ware op de pagina, springen er in positieve zin uit? Kleur deze met een gele lichtgevende markeerstift. Kleur je overige tekst met een donkere markeerstift, bijv. blauw, paars of bruin.

Stap 5
Lees tenslotte de geel gemarkeerde fragmenten uit stap 4 (hardop) terug, aandachtig, als een vrij gedicht.

.

Variatie/verdieping
Wanneer je deze oefening vaker doet door stap 2 t/m 5 te herhalen met andere items uit je lijstje van stap 1, dan verzamel je gaandeweg jouw varianten van vrede. Je kunt na een tijdje kijken of je bepaalde patronen in je teksten ontdekt, bijv. wat voor jou vrede ‘maakt’, hoe je vrede kunt laten groeien of wat je concreet met dit begrip wilt doen.

Smaakt schrijvend reflecteren naar meer?

Beschikbaar tot en met 31 januari.
Hergebruik is vrij, mits met bronvermelding: Sarine Zijderveld, www.papierenspiegel.nl.
Foto: www.freeimages.com

Nodig
– pen en papier
– gele markeerstift (highlighter)
– donkere markeerstift, bijv. blauw of paars
– kookwekker/timer

Hoe te schrijven: sprintje
– schrijf zo snel als je kunt
– volg de gedachten die opkomen
– blijf doorschrijven
– censureer en corrigeer niets
– let niet op taal- en schrijffouten
– als je vastloopt: herhaal het laatste woord totdat er weer een nieuwe gedachte komt