de kunst van het vragen (IV): Hoebeke

Vragen zijn interventies. Ingrepen in een gesprek en in een gedachtegang - meer of minder sturend van aard, meer of minder bewust gesteld, maar toch ingrepen. Er is veel geschreven over soorten vragen en wat ze doen. Schein onderscheidt vragen aan de hand van de richting die je ermee inzet: verkenning, diagnose, alternatieven of confrontatie. Dilts gebruikt vragen om mensen te laten zien wat ze niet zien: weglatingen, algemeenheden en vervormingen. Harrison noemt vijf niveaus van oppervlakte naar diepte. Deze keer kijken we naar wat Luc Hoebeke erover te zeggen heeft. Organisaties hebben geen problemen, maar de mensen die er werken wel. Dat stelt Luc Hoebeke, en daar is hij overigens niet uniek in. Wel in hoe hij ‘problemen’ defini­eert. Naar zijn overtuiging drukt zich in problemen [...]

2020-06-19T00:14:35+02:0025 maart 2016|

de kunst van het vragen (III): Harrison

Er valt veel te zeggen over soorten vragen en wat ze doen. Eerder bleek Schein vragen te onderscheiden aan de hand van de richting die je ermee opgaat: verkenning, diagnose, alternatieven of confrontatie. En Dilts gebruikt vragen om mensen te laten zien wat ze niet zien: weglatingen, algemeenheden en vervormingen. Deze keer voor het voetlicht: Roger Harrison. Harrison stelt dat je situaties of problemen kunt onderzoeken op vijf niveaus. Hij onderscheidt een schaal die loopt van 'oppervlakte' (relatief inhoudelijke kwesties) naar 'diepte' (relatief persoonlijke kwesties). Van oppervlakte (het 'wat') naar diepte (het 'wie') gaat dat achtereenvolgens om: inhoud, kennis, technische zaken werkwijze, omgaan met tijd, methodes, agendering overlegvormen en werkverbanden met anderen gevoel en percepties ten opzichte van anderen (interpersoonlijk; wat speelt tussen mensen) persoonlijke [...]

2020-06-19T00:08:09+02:0015 april 2015|