Reflectie: wat is dat?
– Adrie van den Berge, Leren in Ontwikkeling, april 2005

Reflectie: hoe leer je dat?
– Adrie van den Berge, Leren in Ontwikkeling, mei 2005

Reflectieve vragen: hoe zien die eruit?
– Adrie van den Berge, Leren in Ontwikkeling, juni/juli 2005

Schrijven over faalangst verbetert prestaties
– Dennis Rijnvis, nu.nl, januari 2011

Gevoelens opschrijven goed voor je
– Teletekst, februari 2009

Blogging – It’s Good for You
– Jessica Wapner, Scientific American Magazine, mei 2008

Putting Feelings into Words Produces Therapeutic Effects in the Brain
– Stuart Wolpert, University of California, juni 2007

Inlegvel met lijntjes
– te gebruiken bij schriftelijke programma’s die je op blanco papier afdrukt.

Rosa-labyrint
– te gebruiken als aandachtsoefening voor en/of na het schrijven. Je ‘loopt’ het labyrint met de vinger van je niet-dominante hand. In sommige schriftelijke programma’s geef ik nog andere oefeningen die je ermee kunt doen; je kunt de toepassing natuurlijk zelf bepalen.

Benedictijns timemanagement
– Sarine Zijderveld, oktober 2009

Benedictus’ regel tart de tijdgeest
– Marc van Dijk, Trouw, 2 januari 2008

Benedictijnse spiritualiteit is voor iedereen
– Peter Hoefnagels, ongedateerd

Groeien in contact met bronnen van waarde
– Wil Derkse, ongedateerd

Teksten van anderen zijn geplaatst met toestemming van de auteur of ik heb aangenomen, vanwege het open karakter van de bron, dat plaatsing akkoord is. Mocht je hier desondanks een artikel zien staan waarvoor jouw toestemming vereist is en bezwaar hebben tegen plaatsing, neem dan contact met me op. Dan verwijder ik het meteen.