zomaar schrijven helpt niet, wat wel?

Het is een goedbedoeld advies: "dat moet je eens opschrijven". Of: "schrijf het maar van je af". In coachingsgesprekken en opleidingen klinken varianten als "maak een reflectieverslag" en "schrijf je leerervaringen op". Makkelijker gezegd dan gedaan. Voor je het weet zit je tijden braaf te schrijven en is het nog niet goed. Je reflecties zijn niet concreet genoeg. Of juist té concreet, te verhalend. Of je wilde schrijven om op te fleuren, maar je bent na afloop meer in mineur dan voorheen. Op z'n best ben je er weinig mee opgeschoten. Kringetjes uit je hoofd nu op het papier. En dan? Is het schrijven dan niets voor jou? Werkt het niet? Kún je het niet? Dat is een te snelle conclusie. Waarschijnlijk heb je te weinig gericht [...]

2020-06-19T00:29:35+02:005 februari 2017|

de kunst van het vragen (IV): Hoebeke

Vragen zijn interventies. Ingrepen in een gesprek en in een gedachtegang - meer of minder sturend van aard, meer of minder bewust gesteld, maar toch ingrepen. Er is veel geschreven over soorten vragen en wat ze doen. Schein onderscheidt vragen aan de hand van de richting die je ermee inzet: verkenning, diagnose, alternatieven of confrontatie. Dilts gebruikt vragen om mensen te laten zien wat ze niet zien: weglatingen, algemeenheden en vervormingen. Harrison noemt vijf niveaus van oppervlakte naar diepte. Deze keer kijken we naar wat Luc Hoebeke erover te zeggen heeft. Organisaties hebben geen problemen, maar de mensen die er werken wel. Dat stelt Luc Hoebeke, en daar is hij overigens niet uniek in. Wel in hoe hij ‘problemen’ defini­eert. Naar zijn overtuiging drukt zich in problemen [...]

2020-06-19T00:14:35+02:0025 maart 2016|

de kunst van het vragen (III): Harrison

Er valt veel te zeggen over soorten vragen en wat ze doen. Eerder bleek Schein vragen te onderscheiden aan de hand van de richting die je ermee opgaat: verkenning, diagnose, alternatieven of confrontatie. En Dilts gebruikt vragen om mensen te laten zien wat ze niet zien: weglatingen, algemeenheden en vervormingen. Deze keer voor het voetlicht: Roger Harrison. Harrison stelt dat je situaties of problemen kunt onderzoeken op vijf niveaus. Hij onderscheidt een schaal die loopt van 'oppervlakte' (relatief inhoudelijke kwesties) naar 'diepte' (relatief persoonlijke kwesties). Van oppervlakte (het 'wat') naar diepte (het 'wie') gaat dat achtereenvolgens om: inhoud, kennis, technische zaken werkwijze, omgaan met tijd, methodes, agendering overlegvormen en werkverbanden met anderen gevoel en percepties ten opzichte van anderen (interpersoonlijk; wat speelt tussen mensen) persoonlijke [...]

2020-06-19T00:08:09+02:0015 april 2015|

de kunst van het vragen (I): Schein

Vragen zijn rare dingen. Je kunt er van alles mee doen. Nuttige dingen te weten komen (zoals de tijd of de weg), je nieuwsgierigheid bevredigen, dingen leren, een sfeer maken of breken, iemand boos maken of laten lachen, iemand helpen. Dat laatste zien we vaak in coachingsgesprekken. In plaats van advies te geven vanuit een expert-rol, zal een coach eerder geneigd zijn vragen te stellen waarlangs de coachee zelf zijn/haar gedachten formuleert en zo tot eigen inzichten komt. Vragen kunnen interventies zijn: ingrepen die je bewust doet om een bepaald effect te bereiken. Edgar H. Schein zegt daar iets over. Hij gaat in op mogelijke doelen van het stellen van vragen en hij suggereert dat ze het beste in een bepaalde volgorde aan bod kunnen [...]

2020-06-13T14:47:13+02:0016 juli 2014|