nieuwe website, nieuw aanbod

Stilstand is achteruitgang, zeggen ze. Maar is dat zo? Het kan ook vooruitgang zijn, toch? In de stilte, in het stilvallen en in het wegvallen van vanzelfsprekendheden kunnen nieuwe dingen ontstaan. In deze coronatijd wens ik natuurlijk vooral dat het goed gaat met jou en met allen die je lief zijn. Blijf voorzichtig en zorg goed voor jezelf en elkaar. Daarnaast hoop ik dat je de gedwongen stilstand vruchtbaar weet te maken, bijvoorbeeld door te ontdekken waar je hart naar uitgaat en waar jij kracht en inspiratie uit put. Ik verbaas mezelf door kaarten te maken en dat fantastisch te vinden. Nou hield ik natuurlijk altijd al van frunniken met papier en inkt, kaartjes maken voor workshops, bureaustandaardjes met de kernpunten uit een training, dat soort [...]